KOLEJNY SUKCES

Udało nam się pozyskać środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pod nazwą "Utworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Radzanowie". Dziękujemy!