PRACOWNICY

Organista:
Andrzej Skrzyński, tel. 696 585 549

Kościelny:
Tadeusz Pietrzak, tel. 511 229 828

Katechetki:
Bożena Gackowska
Barbara Lejza