AKCJA KATOLICKA

  1. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną  w realizacji apostolskiej misji Kościoła.

  2. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 10 osób. Prezesem Oddziału jest  p. Maria Maciąg.  

  3. Członkowie Akcji Katolickiej pełnią posługę lektorów podczas niedzielnych Mszy Świętych, uczestniczą w pielgrzymkach pieszych i autokarowych do sanktuariów oraz biorą aktywny udział w życiu parafii.

  4. Strona Akcji Katolickiej w Polsce: www.ak.org.pl