Radzanowo, ul. Płocka 30

BIERZMOWANIE


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 1. Bierzmowanie to sakrament chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony.

 2. Dokumenty do sakramentu bierzmowania:

  – metryka chrztu (dotyczy osób ochrzczonych poza parafią),
  – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

 3. Patron bierzmowania:

  Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować. 
  Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą lub błogosławioną.

 4. Świadek bierzmowania:


  Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby świadkiem był jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny. 
  W czasie obrzędów sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Od świadków nie są wymagane żadne dokumenty. W dniu bierzmowania mają obowiązek przystąpienia do Komunii Świętej.

Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Radzanowie ul. Płocka 30, 09-451 Radzanowo/ tel. 24 261 34 20