Radzanowo, ul. Płocka 30

Małżeństwo


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Istota małżeństwa:


  Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest Sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny.

   

 2. Gdzie może odbyć się ślub?

  Ślub powinien odbyć się w parafii narzeczonej lub narzeczonego, a z ważnej i słusznej przyczyny za zgodą parafii narzeczonych, w innym kościele.

   

 3. Ślub konkordatowy:

   

  Jeśli narzeczeni chcą mieć ślub konkordatowy, muszą dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego. Sakrament małżeństwa zawarty w kościele powoduje skutki cywilne.

   

 4. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

   

  Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej, aby zarezerwować datę ślubu. 

   

 5. Protokół przedślubny:

  Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej /narzeczonej lub narzeczonego/około 3 miesiące przed ślubem, przynosząc następujące dokumenty:

  – dokumenty tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
  – świadectwa chrztu świętego,
  – 
  dyplomy ukończenia kursu przedmałżeńskiego w szkole średniej,
  – 
  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego,
  – jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa, potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie,
  – jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka,
  – jeżeli osoby już mają ślub cywilny, przynoszą akt zawarcia małżeństwa z USC.


  Po spisaniu protokołu narzeczeni otrzymują:

  – prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, jeśli jedna ze stron jest z innej parafii,
  – indeksy, w których będzie potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego i dwóch spowiedzi przedślubnych.

   

 6. Kto może być świadkiem na ślubie?

  Świadkiem udzielenia sakramentu małżeństwa mogą być osoby pełnoletnie.

Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Radzanowie ul. Płocka 30, 09-451 Radzanowo/ tel. 24 261 34 20