RADA PARAFIALNA

Rada Parafialna działająca w naszej parafii jest głosem doradczym księdza proboszcza. Jej członkowie są przedstawicielami poszczególnych miejscowości oraz ulic. 

Skład Rady Parafialnej:

 • Arszyński Krzysztof
 • Brykała Mieczysław
 • Bzymek Jerzy
 • Gackowska Bożena
 • Gala Anna
 • Izydorska Agnieszka
 • Jakubowski Paweł
 • Kupniewski Artur
 • Latarska Anna
 • Lejza Barbara
 • Maliński Bogusław
 • Matusiak Jacek
 • Pełka Bernard
 • Pietrzak Krzysztof
 • Pietrzykowski Bogdan
 • Piórkowska Wioleta
 • Rembowski Józef
 • Sobiecki Jan
 • Sochacki Andrzej
 • Szczutowski Stanisław
 • Szymański Jacek