MINISTRANCI

 1. Pozdrowienie ministranckie:

  KRÓLUJ NAM, CHRYSTE 

  ZAWSZE I WSZĘDZIE


 2. Modlitwy ministranta:

  Przed służeniem:
  Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.  
  Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
   
  Po służeniu:
  Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby. Spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 3. Kto to jest ministrant?

  – Słowo ministrant (z łac. ministrare) znaczy służyć. Ministranci służąc Bogu, przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękniejsza. 
  – Bycie ministrantem nie kończy się za progiem kościoła. Każdy z  ministrantów ma za zadanie wnosić Chrystusa do swojego środowiska. 
  – Droga do ministrantury rozpoczyna się czasem przygotowania – kandydatury. Przez pierwsze miesiące młodzi chłopcy służą bez komży. Jest to czas uczenia się posługi. Po tym okresie następuje uroczyste włączenie kandydata do służby ministranckiej. 
  – Ważną rolę w budzeniu i podtrzymaniu powołania ministranckiego pełnią rodzice, którzy dbają o obecność swego syna na Mszy Świętej lub zbiórce ministranckiej.

4. Lista ministrantów w naszej parafii:

 • Bujalski Mateusz
 • Piórkowski Łukasz
 • Łukasiak Kacper
 • Sochacki Piotr
 • Kosieliński Jakub
 • Matuszewski Mikołaj
 • Olszewski Daniel
 • Padzik Jakub
 • Ławicki Adam
 • Bolnicki Patryk
 • Sobiecki Mateusz
 • Biały Jakub
 • Wiśniewski Marcel
 • Grabowski Krystian
 • Maliński Łukasz
 • Strzemieczny Mateusz
 • Matuszewski Patryk
 • Izydorski Piotr
 • Pietrzak Mateusz
 • Piórkowski Adam