„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Remont istniejącego ciągu pieszego wokół Kościoła Parafialnego pw. św. Floriana w Radzanowie mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców korzystających z przedmiotowego ciągu pieszego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 170 001zł, w tym ze środków EFRROW 108 171 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem dla Rozwoju”.

Opublikowano: 15.05.2023r.