POGRZEB

 1. Pogrzeb chrześcijański wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie człowieka.

 2. Pogrzeb katolicki przysługuje zmarłemu chrześcijaninowi, który prowadził życie zgodne z wiarą. Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla zmarłego człowieka na ziemi.
   
 3. Właściwym miejscem liturgii pogrzebowej jest parafia zmarłego. Na pogrzeb poza parafią potrzebna jest pisemna zgoda z parafii zamieszkania zmarłego.

 4. Czynności w kancelarii przy załatwianiu pogrzebu katolickiego:


  – ustalenie z księdzem proboszczem planowanej daty i miejsca pogrzebu,
  – dostarczenie aktu zgonu z USC i karty zgonu,
  – dostarczenie zaświadczenia o przyjęciu sakramentów przed śmiercią,
  – w przypadku osoby zmarłej mieszkającej poza parafią dostarczenie pisemnego pozwolenia z parafii zamieszkania.

 5. Formy modlitw za zmarłych:


  – Msza Święta pogrzebowa i pełne w niej uczestnictwo przez przyjęcie Komunii Świętej w intencji zmarłego,
  – Msze Święte zamawiane za zmarłą osobę np. w rocznicę śmierci, w dzień imienin, urodzin,
  – wypominki,
  – Msze Święte Gregoriańskie (odprawiane przez 30 kolejnych dni).