LEGION MARYI

 
  1. W naszej parafii   Legion Maryi działa od 2009 roku. Obecnie liczy  5 członków, a przewodniczącą jest pani Anna Sobiecka. Działalność grupy skupia się na modlitwie i uczestniczeniu w różnych uroczystościach kościelnych, zlotach, pielgrzymkach i rekolekcjach. Grupa zajmuje się również rozdawaniem cudownych medalików Matki Bożej. Każdego roku członkowie grupy pielgrzymują na Jasną Górę.

  2. Czym jest Legion Maryi?

    – To katolicki ruch apostolstwa świeckich działający pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Zapoczątkował go 7 września 1921 r. w Dublinie (Irlandia) sługa Boży Frank Duff. 
    – Celem ruchu jest dążenie do osobistej świętości i udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła przez apostolskie zaangażowanie w służbie najbardziej potrzebującym i tym, którzy są dalecy od wiary.

    – Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Członkowie aktywni docierają do coraz szerszych kręgów ludzi w niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktów z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, w domach opieki, odwiedzaniu więzień, pomocy przy organizacji dnia chorych w parafii, przygotowaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich. Członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.